Back to Top
Super User

Super User

woensdag, 04 april 2012 14:58

1633-1637 Verbouwing Everhard Bentinck

In 1633 begon Everhard Bentinck met de eerste uitbreiding van het Huis. Hiervoor moest de boerderij het Thyhuis verplaatst worden. De bewoner Tijbeerent kreeg een andere plaats toegewezen, later genoemd 'de hovenierswoning op havezathe grond'. Het spieker kreeg een andere gevel met kruiskozijnen en muurankers met het jaartal 1637. De ingang kwam aan de westzijde; daarboven werd de wapensteen van het echtpaar Everhard Bentinck en Euphemia van der Marck geplaatst. In de deurkalf staat het jaartal 1633(7). Aan een bouwnaad in de westgevel van het huidige gebouw is is te zien tot hoever deze verbouwing doorliep. Er ontstond een evenwichtig huis met links en rechts twee kruisvensters en op de bovenverdieping vijf kruisvensters. Een vergelijkbare bouw is te zien op een tekening van Cornelis Pronk van de Havezate Boskamp bij Olst uit 1732. Ook het Cremershoes in Ootmarsum van 1658 vertoont vergelijkbare bouwelementen.

1564    Eerste adellijke bebouwing van de familie Moerbecke in Breklenkamp

Johan Moerbecke bouwde omstreeks 1564 een spieker tegen de boerderij het Thyhuis in Breklenkamp, die sinds 1410 in bezit van de familie Moerbecke was. In de huidige bibliotheek van het  Huis zijn nog veel sporen van het spieker terug te vinden. De beschildering van het plafond dateert uit de tweede helft van de zestiende eeuw. Aan de noordzijde is een uitsparing voor de schoorsteen van de schouw zichtbaar. De fries van deze schouw met de wapens van Moerbecke en Van der Marck is nog in het huis aanwezig. Op de tekening van B. v.d. Wal uit 1941, gemaakt voor de restauratie, is in de kelder een fundering te zien voor de stookplaats van deze schouw. Samen met de nog aanwezige zware fundering kunnen we concluderen dat het spieker uit 1564 hier gestaan heeft; de oorsprong van het huidige Huis te Breckelenkamp. Een mooi nog bestaand voorbeeld van de combinatie boerderij-spieker is te zien in Westervoort, bij de havezate Hamerden. Het trapje naar het spieker is te vergelijken met het trapje naar de bibliotheek in het Huis te Breckelenkamp. De spiekers op de Scholtenhove in het aangrenzende Munsterland zijn naar hetzelfde model gebouwd. In Twente is verder het Huis Hengelo uit een dergelijk spieker ontstaan.

maandag, 02 april 2012 22:10

Persbericht openstelling archief

PERSBERICHT april 2012

Vanaf 10 april is het digitale archief van het Huis te Breckelenkamp openbaar. Een schat aan informatie over deze unieke voormalige havezate en zijn bewoners wordt dan voor iedereen toegankelijk. Zoals historische documenten met hun transcripts, voorzien van herkomst, historische context en andere informatie. En de vele afbeeldingen die er in en om het Huis zijn gemaakt. Wat er over het Huis is geschreven en uitgezonden door de media. En welke evenementen er plaatsvonden.

vrijdag, 30 maart 2012 22:41

1761 - Circuli Westphaliae

Circuli Westphaliae - kaart door Johann Baptiste Homann, 1761. Op de uitsneden hieronder staan de ligging van het Huis te Breckelenkamp en andere locaties van betekenis aangegeven.

vrijdag, 30 maart 2012 13:49

Situatie 1991 - tweede grote restauratie

Architecten tekening van de situatie in 1991 ten behoeve van de restauratie in de periode 1991-1994. Meer van deze tekeningen staan in de serie hieronder.

vrijdag, 30 maart 2012 12:31

Situatie 1941 - eerste grote restauratie

Architecten tekening van de situatie in 1941 ten behoeve van de restauratie in de periode 1941-1946. Een serie afbeeldingen van tekeningen uit deze periode staat hieronder. Grotere bestanden hiervan (PDF) onder "downloads."

Tekening links:

vrijdag, 23 maart 2012 15:41

Gedenksteen restauratie 1991-1994

Gedenksteen in de hal van het Huis te Breckelenkamp, geplaatst naar aanleiding van de restauratie van 1991-1994. Het teken - een bloem  en een scheepje, ontworpen door Matthijs Wanrooij - is op meerdere plaatsen in en om het Huis terug te vinden. De bloem staat voor schoonheid, huiselijkheid en rust, en het scheepje voor het ondernemen en het avontuur. Tekst:

RESTAURATIE 1994-1994

M.A.M. WANROOIJ
G.C. WANROOIJ-DE GELDER

vrijdag, 23 maart 2012 15:25

Gedenksteen restauratie 1941-1946

Gedenksteen renovatie 1941-1946, rechts naats de toegangsdeur van het Huis te Breckelenkamp, met de tekst:

RENOVATUM

1941-1946

A.H.v.HEEK

W.N.v.HEEK-

v.HOORN

vrijdag, 23 maart 2012 15:19

Kinderkring voor de jeugdherberg

Zittende kinderen op het voorplein van het Huis te Breckelenkamp in 1947 - de toenmalige jeugdherberg.

dinsdag, 20 maart 2012 22:27

Oranjerie (II)

Oranjerie bij het Huis te Breckelenkamp in het najaar van 2011.