Back to Top
Super User

Super User

zaterdag, 27 februari 2016 15:38

Lenteconcert Samoen Saxofoon kwartet

Lenteconcert door Samoen Saxofoon kwartet, uitgevoerd op zondag 8 maart 2015 in het Huis te Breckelenkamp.

dinsdag, 24 maart 2015 10:00

Het landgoed bezoeken

Hoewel er geen permanente openstelling is bezoeken jaarlijks meer dan ongeveer 1500 mensen het Huis te Breckelenkamp voor een concert, een open dag of een ander evenement. De Stichting het Huis te Breckelenkamp is een stichting van algemeen nut die beslist over aanvragen voor gebruik van het Huis en het landgoed. In het algemeen komen in aanmerking bepaalde goede doelen en niet-commerciële evenementen die passen bij de functie van het monument. Soms is het gebruik gratis, meestal wordt een vrijwillige bijdrage voor de restauratiepot gevraagd. Toegangsprijzen voor concerten of literaire avonden worden bepaald door de organiserende instantie, de stichting staat daar geheel buiten.

Concerten

Regelmatig zijn er concerten in de grote zaal. Deze intieme zaal met uitstekende akoestiek wordt gebruikt door onder meer de Stichting Oude Muziek De Graafschap, Stichting TOON (Talentenschool Oost Nederland), de Twentse Bach Sociëteit en de Culturele Raad van Denekamp. De zaal biedt plaats aan maximaal honderd personen.

Zij musiceerden in de grote zaal: Bob van Asperen-Freek Borstlap-Jill Feldman-John Holloway-Elzbieta Kalvelage-Barbara Schkick-Remy Syrier-Wieland Kuijken-Marjolijn van Roon-Margareth Beunders-Marjanne Kweksilber-Nederlands Gitaarduo-Luiza Borac-Babel Trio-Mundkesmoat-Marie Therese Herrman-Piet Kommers-Boris Tsoukkerman-Ernesto Lopez-Merel van Eersel-Hans Annes-Margriet Simmerling-Jeroen Twisk-Combattimento Consort o.l.v. Jan Willem de vriend-Daniel Waayenberg-Ivo Janssen-Quintet Miniatuur-Peter Schat-Esther Pierweijer-Daniël Rowland-Stefan Blaak-Valerius Ensemble-Maurits van den Berg- Paul Uyterlinde-Klara Würtz-Timora Rosler-Double Dutch Quartet-Bernd Brackman-Ensemble Kaleidos-Egidius Kwartet-Ronald Brautigam-Rachel Ann Morgan-Ensemble Quatuor-Roel Praas-Il Concerto Barocco-Van Swieten Society-Trio Claudel-Quartet Flautando-Claudia Patacca-Le Zéphyre-Hot Club de Frank-Frescobaldi Consort-Apollo Ensemble-Emma van Schoonhoven-Frans van Schoonhoven-Tseroeja van den Bos-Nicolaj Oudalov-Katja Kovaljuina-Alexandra Wijpkema-Andreas Gericks-Denise Leusink-Christiaan Kuyvenhoven-Nancy Mayer-Thomas Oltheten-Marion Boshuizen-Ensemble Ex Arte

Evenementen

Koets’n KeerlsIncidenteel wordt het Huis te Breckelenkamp ter beschikking gesteld voor evenementen. De Stichting het Huis te Breckelenkamp is een stichting van algemeen nut die beslist over aanvragen voor gebruik van het Huis en het landgoed. In het algemeen komen in aanmerking bepaalde goede doelen en niet-commerciële evenementen die passen bij de functie van het monument.

Een mooi voorbeeld was de sherrystop van de Koets’n Keerls op het Huis te Breckelenkamp in 2004. De toeloop was zo groot dat het gehele gebied tot Lattrop geruime tijd onbereikbaar was. Verder zijn er elk jaar bijzondere ontvangsten en bijeenkomsten.

 

 

Fiets- en wandelroutes

fietsknooppunt brecklenkampFietsnetwerk - knooppunt 'Breckelenkamp'Hoewel buiten de open dagen en openbare concerten het terrein niet toegankelijk is zijn er allerlei fiets- en wandelroutes en routes voor gemotoriseerd verkeer die langs het landgoed en het Huis lopen. Informatie is te verkrijgen bij de VVV van Dinkelland en van Ootmarsum.

Het Huis ligt in een prachtig gebied van kleinschalige landbouw tussen de natuur met monumentale eiken en beuken in een essenlandschap. Rijdend langs de Jonkershoesweg ziet u al gauw de lanen met de grote oude eiken die door het landgoed lopen. Halverwege kunt u stoppen bij de oprijlaan om een blik te werpen op het Huis. Tegenover het toegangshek is een parkeerplaats (a.u.b. niet parkeren voor het hek of voor de inrijhekken van de boeren).

 

 

dinsdag, 24 maart 2015 08:36

Feiten & cijfers

Het Huis te Breckelenkamp is een complex Rijksmonument en bijzondere buitenplaats, gerangschikt onder de Natuurschoonwet. In 1901 omvatte het nog ruim 185 ha, maar nu is het met een totale oppervlakte van ca 15 ha een klein landgoed.

Hoewel het landgoed niet is opengesteld zijn er op dit moment ca 1500 bezoekers per jaar. Veel mensen wonen de openbare concerten bij of bezoeken de tuinen. Van de voor het eerst in 2006 plaatsvindende open dagen zijn op dit moment nog geen gegevens beschikbaar.

Deelnemers van de verschillende routes die langs de Breckelenkamp voeren kunen op diverse punten van de Jonkershoesweg een blik werpen op het Huis, de oranjerie, de boomgaard en het omringende landschap. Op sommige dagen kan het erg druk zijn. Op 1 mei 2006 werden alle uit- en afstappende bezoekers geteld, over de hele dag waren dat er bijna 600.

breckzandst2

 

dinsdag, 24 maart 2015 08:17

Historie Huis te Breckelenkamp

De familie Moerbecke

Omstreeks 1400 vestigde de adellijke familie Moerbecke zich in Twente. In het begin van de 15e eeuw werd Johan Moerbecke beleend met de hoeve ‘Breckinchem tot Tyhuiss’, een leen van het stift Vreden. De invloedrijke familie bouwde in de 15e en 16e eeuw vooral in Ootmarsum en omstreken omvangrijke bezittingen op. In 1572 bouwden zij op de plaats van het Tyhuiss een edelmanswoning, een havezate die het ‘Moerbeckenhuss’ genoemd werd. Dit is de oorsprong van het huidige Huis te Breckelenkamp.


De familie Bentinck van Breckelenkamp

Aan het eind van de 16e eeuw huwde Sophia Moerbecke Hendrik Bentinck, kleinzoon van Hendrik Bentinck bijgenaamd "de Beste" waarvan ook de hertogen van Portland afstammen. Hun zoon Everhard Bentinck, gehuwd met Euphemia van der Marck werd heer van de Breckelenkamp. De verbouwingen die hij en zijn nazaten in de 17e eeuw uitvoerden legden de grondslag voor de huidige vorm van het Huis. Heel veel daarvan is nog in de oorspronkelijke staat aanwezig.

De Bentincks bleven trouw aan het katholieke geloof en gedurende de oorlogshandelingen in de tachtigjarige oorlog waren zij in Spaanse dienst. Toen de Spanjaarden terugtrokken zochten ze hun heil in de naburige katholieke Duitse vorstendommen. Tijdens de oorlogen van de bisschop van Münster tegen de Staten was Gerard Adolf Bentinck gecommitteerde van de bisschop. Hij bewerkstelligde de overgave van Zwolle en speelde een rol bij de capitulatie van de Ridderschap van Overijssel.

In de tijd van de beruchte Drost van Twente Sigismund van Heiden werd het Huis een toevluchtsoord voor de katholieken van Lattrop. Het open klokketorentje op het dak met daarin het vermoedelijk oudste ijzeren luiklokje van Nederland werd in die tijd gebouwd.

In 1796 overleed de kinderloos gebleven Herman Otto Bentinck, de laatste Bentinck van Breckelenkamp.


De familie Zegers

Het Huis werd spoedig daarna gekocht door Johan Hendrik Zegers, burgemeester van Lage. Hij liet het in 1820 en 1844 verbouwen en restaureren, waarbij het zijn huidige vorm kreeg. Zijn graf en dat van zijn dochter Heloïse bevinden zich in de bomenlaan aan de noordzijde van het Huis. Men zegt dat Heloïse die zeer gehecht was aan het Huis nog af en toe rond de Breckelenkamp wordt gezien...


De 20e eeuw

Het Huis werd in 1902 publiekelijk verkocht en verviel in de jaren daarna tot een ruïne. Toen het in 1936 in het bezit kwam van de familie van Heek leek het onherstelbaar, maar door de restauratie in de periode 1941-1946 werd het van de ondergang gered en bestemd tot jeugdherberg.

Gedurende een periode van meer dan veertig jaar was het Huis als jeugdherberg in gebruik en kreeg daardoor in ruime kring bekendheid. Door de hoge kosten van onderhoud en maatschappelijke veranderingen moest de jeugdherberg sluiten en in 1991 werd de familie Wanrooij eigenaar. In de periode 1991-1995 vond een ingrijpende restauratie plaats. Grote delen van het Huis werden met gebruik van de oude materialen volledig vernieuwd. De unieke, maar zwaar beschadigde beschildering van het plafond van de opkamer uit de eerste helft van de 17de eeuw werd hersteld. Het luiklokje in de klokketoren laat zich weer horen, het werd gerestaureerd en van een luidinrichting voorzien.

In 1993 werd begonnen met herstel van het park. De structuur van het park rond De Breckelenkamp is een zeldzaam, gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een Hollands-classicistische aanleg. De historie gaat terug tot het midden van de 17e eeuw, toen de bomenlanen, de grachten en de rechthoekige plaats met centraal gelegen toegangsbrug werden aangelegd.

Aan de noord en zuidkant was deze plaats begrensd door op het oog rechthoekige velden, die in werkelijkheid de grondslag van een diabolo hebben, zo ontworpen voor een optimale perspectiefwerking. Vanaf het Huis lijken de velden iets groter en vanaf de korte zijden van de boomsingel lijkt het Huis verder weg.

De tuinen, het rosarium, de boomgaard en de als landschap ingerichte delen zijn binnen de historische structuur ontworpen.

In 1995 werd de kapschuur weer opgebouwd. Als afsluiting van de beukenberceau werd in 1997 de oranjerie gebouwd gebruikmakend van 18e eeuwse technieken. In 2004 werd in de moestuin de kas Lauricisque geplaatst. Deze oorspronkelijk in 1892 gebouwde kas is daardoor inclusief alle oorspronkelijke inventaris bewaard gebleven.

In 2005 nam de Stichting Het Huis te Breckelenkamp de gehele bibliotheek van het natuurmuseum Natura Docet over. Deze unieke collectie is ondergebracht in de bibliotheek in het oudste gedeelte van het Huis.

vrijdag, 20 februari 2015 14:00

Welkom bij het Huis te Breckelenkamp

De buitenplaats Het Huis te Breckelenkamp is een rijk voorbeeld van een 17de-eeuwse Oost-Nederlandse havezate. Het Huis ligt in een van de mooiste en rustigste gebieden van Twente, een door beken doorsneden essen-landschap, bekend om zijn monumentale eiken en beuken.

 

donderdag juli 11

Rondleiding Huis Breckelenkamp 3 augustus 2024

zaterdag, 03 augustus 2024

Rondleiding
Kosten: € 15,00 p.p. NB: het kaartje kan alleen online via de site van de VVV…

40 hits

vrijdag oktober 07

Boek: "Een korte tijd van glorie"U kunt hier het boek "Een korte tijd van glorie" bestellen (ondertitel: Geschiedenis van het…

21166 hits

donderdag mei 31

Gezocht: bewegend beeld van vóór 1990Wij zijn op zoek naar bewegend beeld van (landgoed) Huis te Breckelenkamp van vóór 1990.…

5122 hits

breckzandst2

  • Het Huis te Breckelenkamp ligt in de buurschap Breklenkamp in het noordoostelijke puntje van Twente, met zijn soms nog uit de middeleeuwen stammende gebruiken, op enkele honderden meters van de grens die eeuwenlang niet als zodanig gevoeld werd maar die uiteindelijk steeds weer het lot van de bewoners zou bepalen. Het archief geeft inzicht in de geschiedenis van het Huis en zijn bewoners, van de .....

  • U kunt hier het boek "Een korte tijd van glorie" bestellen (ondertitel: Geschiedenis van het huis te Breckelenkamp en zijn bewoners).

    Uitgave van Stichting Het Huis te Breckelenkamp.

    Een korte tijd van glorie beschrijft de turbulente geschiedenis van het Huis te Breckelenkamp in die merkwaardige buurschap Breklenkamp in het noordoostelijke puntje van Twente, met zijn soms nog uit de middeleeuwen .....

  • Met de opening van de jeugdherberg in 1946 was een periode van drukte aangebroken die het Huis tevoren nooit in die mate had gekend. De eerste decennia beperkte die zich nog grotendeels tot de vakantiemaanden. Individuele trekkers, klassen schoolkinderen met hun onderwijzers en jeugdige reisgezelschappen bevolkten de slaapzalen en het gezellige ‘dagverblijf’, thans de grote zaal. Ze zwierven in .....

  • Hoewel er geen permanente openstelling is bezoeken jaarlijks meer dan ongeveer 1500 mensen het Huis te Breckelenkamp voor een concert, een open dag of een ander evenement. De Stichting het Huis te Breckelenkamp is een stichting van algemeen nut die beslist over aanvragen voor gebruik van het Huis en het landgoed. In het algemeen komen in aanmerking bepaalde goede doelen en niet-commerciële .....

vrijdag, 05 september 2014 02:00

Groeten uit Denekamp

dinsdag, 24 december 2013 01:00

Stichting Huis te Breckelenkamp

Stichting Huis te Breckelenkamp is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), opgericht ter bescherming en behoud van het landgoed het Huis te Breckelenkamp.

POSTADRES

Stichting Huis te Breckelenkamp
Jonkershoesweg 10
7635 LM Breklenkamp

Fiscaal nummer: 8064.38.186

  

DOEL:

Het beheren, onderhouden en exploiteren van de onder de Natuurschoonwet vallende buitenplaats en Rijksmonumunent: "Het Huis te Breckelenkamp" met de daarbij behorende gebouwen en haar omgevingen en de bij het monumentale karakter passende inventaris, ten einde deze als monument in stand te houden en een actieve functie te laten vervullen als cultureel erfgoed.

 

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

M.A.M. Wanrooij, voorzitter
G.C. Wanrooij, secretaris, penningmeester
E.M. Wanrooij
K.E. Wanrooij
B.G.A. Vrielink
F.N.R. van Berkum

Het bestuur is onbezoldigd.

De  stichting heeft geen personeel in dienst.

 

BELEID

Download hier het volledige Beleidsplan (PDF) Stichting Het Huis te Breckelenkamp

 

Het werk dat de stichting doet

De stichting beheert  en onderhoudt het ‘groen van de historische buitenplaats Het Huis te Breckelenkamp. Dat omvat detuinen, het park, de eeuwenoude bomenlanen, de  bospercelen en het omringende land.

Het Huis te Breckelenkamp is een door het Rijk als zodanig aangemerkte Historische Buitenplaats en een Complex Rijksmonument.Het landgoed is gerangschikt onder de Natuurschoonwet. De structuur van de bomenlanen en  hetzeventiende-eeuwse grachtenstelsel met zijn diabolo-vormige buitengracht wordt in het register rijksmonumenten omschreven als ‘een zeldzaam, gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een Hollands-classicistische aanleg’. De stichting spant zich in om dit culturele erfgoed te beschermen en te bewaren en streeft ernaar de cultuurhistorische en landschappelijke waarden in stand te houden.

 

De manier waarop de stichting geld werft

De stichting heeft geen relevant eigen vermogen en de voor de instandhouding benodigde middelen moeten elk jaar opnieuw bijeengebracht worden door schenkingen, exploitatieen subsidies. Aldus verkregen middelen komen uitsluitend ten goede van de doelstelling.

Door middel van promotie-activiteiten wil de stichting brede bekendheid geven aan de cultuurhistorische en landschappelijke betekenis van het landgoed Het Huis te Breckelenkamp, om  draagvlak voor de ondersteuning van de instandhouding op te bouwenIn dat kader zijn er open dagen, rondleidingen en ontvangsten, concerten, de Twentse Historische Salon en andere evenementen. 

Door maatschappelijke ontwikkelingen zal de instandhouding van het groen in de toekomst steeds meer afhankelijk worden van exploitatie van delen van het landgoed. De stichting voert een onderzoek uit naar de mogelijkheden van exploitatievormen, diede cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het landgoed niet aantasten en volgt daarmee de aanbevelingen van het in opdracht van  provincies Utrecht, Overijssel en Gelderland door Witteveen en Bos uitgevoerde onderzoek (juli 2012) naar de economische betekenis van historische buitenplaatsen en landgoederen.

 

 ACTIVITEITEN

Download hier: Activiteitenverslag (PDF) Stichting Het Huis te Breckelenkamp

 

bijenkastenDoor de stichting ter beschikking gestelde ruimte in de boomgaard voor het plaatsen van bijenkasten.  Groot onderhoud aan de grachten rond het Huis te Breckelenkamp: een project dat mede mogelijk werd gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel.

 

FINANCIEEL OVERZICHT

2017   2018   2019   2020

 

 

vrijdag, 13 september 2013 11:07

E-boek Lite

Dit is een LITE versie van het boek "Een korte tijd van glorie"
Deze versie bevat zes van de in totaal tweeëntwintig hoofdstukken, en behandelt de recente geschiedenis van het Huis te Breckelenkamp vanaf het begin van de 19e eeuw.
Deze versie is volledig zelfstandig leesbaar.
Het complete boek kan worden besteld op www.breckelenkamp.nl

De tekst van dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland. Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/nl/ om een kopie te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA. Vermeld bij gebruik van (delen van) dit werk altijd zowel de titel van het boek ("Een korte tijd van glorie") alsook de auteurs (Matthijs Wanrooij en Henk Kamp).

maandag, 13 mei 2013 09:15

Ansicht zuidvleugel + wachttoren

zondag, 22 juli 2012 13:48

Denekamp - Havezathe "Breklenkamp"

Zwartwit ansicht van de oostzijde van het Huis te Breckelenkamp tijdens de jeugdherbergperiode (1947-1990).