Print deze pagina

Brief koopman J. Verbrugge aan van Heeckeren

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Omschrijving

Brief koopman J. Verbrugge aan van Heeckeren

‘s-Gravenhage, 20 augustus 1900

  • Title Brief koopman J. Verbrugge aan van Heeckeren
  • Source HAT 6549 - Inventaris van het Huisarchief Twickel
  • Date 20-08-1900
  • Datum [jaar] 1900
  • Contributor M.A.M. Wanrooij
  • Format Image, Text
  • Item type Document
  • Identifier AHB/322
  • Gepubliceerd in Rond de verkoop van 1902
Getagged onder

Transcript

‘s-Gravenhage, 20 augustus 1900

den HooggebHeer
Baron v Heeckeren van
Twickel bij Delden

Baron,

Deze dient te melden dat ik het landgoed Brecklenkamp in handen heb om te verkoopen; daar uw landgoederen er aan grenzen vernam ik           gaarne of UEG. van mijne tusschenkomst gebruik wilt maken indien UEG. zin had ’t te koopen; zullende alsdan in Uw belang werkzaam zijn. De aangewezen weg is alsdan dat ik zonder naam te noemen een bod kan    doen. Daar kans bestaat         dat de eigenaren met Uwen rentmeester te Lagen bekend zijn verzoek ik U beleefd mijn schrijven of UEdG er gebruik van maakt of niet als vertrouwelijk te willen beschouwen.  Ik ben Koopman en bezit goede vaste eigendommen; mijn bankier is Scheurleer Zn.; notaris Mr vanden Bergh van Ockenburg, bij wien UEdG omtrent mijn persoon inlichting kunt verkrijgen, zoo mede bij Mr D v Houten allen Alhier.

Grootte is 185 HA, 11 boerderijen met wei bouw en woeste grond, bruto opbrengst f 1600= gevraagd wordt als koopprijs         f 65000= zonder verbinding

In afwachting

met alle hoogachting

UEdGeb. dev dienaar

J. J. Verbrugge

52 Noordeinde