Back to Top
 
 
 
Artikelen

Artikelen (7)

dinsdag, 24 december 2013 01:00

Stichting Huis te Breckelenkamp

Geschreven door

Stichting Huis te Breckelenkamp is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), opgericht ter bescherming en behoud van het landgoed het Huis te Breckelenkamp.

POSTADRES

Stichting Huis te Breckelenkamp
Jonkershoesweg 10
7635 LM Breklenkamp

Fiscaal nummer: 8064.38.186

  

DOEL:

Het beheren, onderhouden en exploiteren van de onder de Natuurschoonwet vallende buitenplaats en Rijksmonumunent: "Het Huis te Breckelenkamp" met de daarbij behorende gebouwen en haar omgevingen en de bij het monumentale karakter passende inventaris, ten einde deze als monument in stand te houden en een actieve functie te laten vervullen als cultureel erfgoed.

 

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

M.A.M. Wanrooij, voorzitter
G.C. Wanrooij, secretaris, penningmeester
E.M. Wanrooij
K.E. Wanrooij
B.G.A. Vrielink
F.N.R. van Berkum

Het bestuur is onbezoldigd.

De  stichting heeft geen personeel in dienst.

 

BELEID

Download hier het volledige Beleidsplan (PDF) Stichting Het Huis te Breckelenkamp

 

Het werk dat de stichting doet

De stichting beheert  en onderhoudt het ‘groen van de historische buitenplaats Het Huis te Breckelenkamp. Dat omvat detuinen, het park, de eeuwenoude bomenlanen, de  bospercelen en het omringende land.

Het Huis te Breckelenkamp is een door het Rijk als zodanig aangemerkte Historische Buitenplaats en een Complex Rijksmonument.Het landgoed is gerangschikt onder de Natuurschoonwet. De structuur van de bomenlanen en  hetzeventiende-eeuwse grachtenstelsel met zijn diabolo-vormige buitengracht wordt in het register rijksmonumenten omschreven als ‘een zeldzaam, gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een Hollands-classicistische aanleg’. De stichting spant zich in om dit culturele erfgoed te beschermen en te bewaren en streeft ernaar de cultuurhistorische en landschappelijke waarden in stand te houden.

 

De manier waarop de stichting geld werft

De stichting heeft geen relevant eigen vermogen en de voor de instandhouding benodigde middelen moeten elk jaar opnieuw bijeengebracht worden door schenkingen, exploitatieen subsidies. Aldus verkregen middelen komen uitsluitend ten goede van de doelstelling.

Door middel van promotie-activiteiten wil de stichting brede bekendheid geven aan de cultuurhistorische en landschappelijke betekenis van het landgoed Het Huis te Breckelenkamp, om  draagvlak voor de ondersteuning van de instandhouding op te bouwenIn dat kader zijn er open dagen, rondleidingen en ontvangsten, concerten, de Twentse Historische Salon en andere evenementen. 

Door maatschappelijke ontwikkelingen zal de instandhouding van het groen in de toekomst steeds meer afhankelijk worden van exploitatie van delen van het landgoed. De stichting voert een onderzoek uit naar de mogelijkheden van exploitatievormen, diede cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het landgoed niet aantasten en volgt daarmee de aanbevelingen van het in opdracht van  provincies Utrecht, Overijssel en Gelderland door Witteveen en Bos uitgevoerde onderzoek (juli 2012) naar de economische betekenis van historische buitenplaatsen en landgoederen.

 

 ACTIVITEITEN

Download hier: Activiteitenverslag (PDF) Stichting Het Huis te Breckelenkamp

 

bijenkastenDoor de stichting ter beschikking gestelde ruimte in de boomgaard voor het plaatsen van bijenkasten.  Groot onderhoud aan de grachten rond het Huis te Breckelenkamp: een project dat mede mogelijk werd gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel.

 

FINANCIEEL OVERZICHT

2017   2018   2019   2020

 

 

vrijdag, 13 september 2013 11:07

E-boek Lite

Geschreven door

Dit is een LITE versie van het boek "Een korte tijd van glorie"
Deze versie bevat zes van de in totaal tweeëntwintig hoofdstukken, en behandelt de recente geschiedenis van het Huis te Breckelenkamp vanaf het begin van de 19e eeuw.
Deze versie is volledig zelfstandig leesbaar.
Het complete boek kan worden besteld op www.breckelenkamp.nl

De tekst van dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland. Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/nl/ om een kopie te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA. Vermeld bij gebruik van (delen van) dit werk altijd zowel de titel van het boek ("Een korte tijd van glorie") alsook de auteurs (Matthijs Wanrooij en Henk Kamp).

dinsdag, 13 maart 2012 16:00

Bedankt voor uw bestelling

Geschreven door

Hartelijk dank voor uw bestelling van het boek "een korte tijd van glorie".

Wij verzoeken u vriendelijk z.s.m. de kosten over te maken op rekeningnummer NL19 ABNA 0433 0451 75 t.n.v. Stichting Breckelenkamp o.v.v. Breckelenkampboek. De kosten zijn 34,45 inclusief verzendkosten.

<< terug naar boekpagina

dinsdag, 13 maart 2012 14:20

Bedankt voor uw bericht

Geschreven door

Bedankt voor uw bericht! 

dinsdag, 13 maart 2012 11:47

Contact

Geschreven door

Alle correspondentie ten aanzien van deze site kunt u richten aan de webmaster van de Stichting het Huis Breckelenkamp, die de domeinen breckelenklamp.nl en brecklenkamp.nl beheert. Email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of gebruik het onderstaand formulier

Vragen over de functionaliteit van de site en de techniek en dergelijke kunnen in de regel door de webmaster worden beantwoord. Vragen over gepubliceerde items of andere inhoudelijke vragen kunnen mogelijk ook snel worden beantwoord, maar u moet er ook rekening mee houden dat deze kunnen worden doorverwezen naar een andere persoon. De webmaster zal dan ook uw gegevens aan deze persoon verstrekken. Wij willen u wel vragen eerst de zoekfunctie op de site te gebruiken: veel informatie staat in begeleidende teksten op de site.

NB: De bewoners van het Huis te Breckelenkamp zijn via deze site niet bereikbaar. Voor vragen met betrekking tot concerten en evenementen verwijzen wij u graag door naar de organiserende instantie: deze wordt bij het evenement in de agenda vermeld.

 

Please let us know your name.
Uw email adres
Onderwerp
Uw bericht
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

 

 

vrijdag, 07 oktober 2011 02:00

Boek: "Een korte tijd van glorie"

Geschreven door

U kunt hier het boek "Een korte tijd van glorie" bestellen (ondertitel: Geschiedenis van het huis te Breckelenkamp en zijn bewoners).

kaftUitgave van Stichting Het Huis te Breckelenkamp.

Een korte tijd van glorie beschrijft de turbulente geschiedenis van het Huis te Breckelenkamp in die merkwaardige buurschap Breklenkamp in het noordoostelijke puntje van Twente, met zijn soms nog uit de middeleeuwen stammende gebruiken. Een Huis op enkele honderden meters van de grens die eeuwenlang niet als zodanig gevoeld werd, maar die uiteindelijk steeds weer het lot van de bewoners zou bepalen. Het boek gaat in op hun geschiedenis en op de opkomst en neergang van de elkaar opvolgende families. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de oorlogen en andere historische gebeurtenissen die ze meemaakten. {k2storecart 333}

Dit intrigerende, rijk geïllustreerde en vlot geschreven boek bevat een schat aan achtergronden en nieuwe in­zichten in de geschiedenis van Twente. Het is het resul­taat van diepgaand onderzoek van een rijkdom aan ongebruikte bronnen. De geschiedenis van de familie Moerbecke in de vijftiende en zestiende eeuw werd nooit eerder zo volledig beschreven, evenmin als de lotgeval­len van de familie Bentinck van Breckelenkamp en haar meest spraakmakende telg Gerard Adolph. Zijn vader nam deel aan de tachtigjarige oorlog in dienst van de Spanjaarden. Zelf maakte hij de ellende van de dertigja­rige oorlog mee en trad later in dienst van de bisschop van Galen. In de tweede Münsterse oorlog speelde hij een belangrijke en tot nu toe volledig onderbelichte rol. Veel nieuwe feiten over hem, gestaafd door historische dokumenten en oorspronkelijk bronnenmateriaal, komen in het boek uitvoerig aan de orde.

 

Bestel nu deze bijzondere uitgave en maak z.s.m. de kosten over op rekeningnummer NL19 ABNA 0433 0451 75 t.n.v. Stichting Breckelenkamp o.v.v. Breckelenkampboek. De prijs bedraagt € 34,45 (inclusief € 6,95 verzendkosten). Het boek wordt na ontvangst van uw betaling verzonden.
 

Bestellen
 
 
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
 

zondag, 10 april 2011 02:00

Archief Huis te Breckelenkamp

Geschreven door

Het Huis te Breckelenkamp beschikte vroeger niet over een archief en is, in vergelijking met andere historische buitenplaatsen, in de geschiedschrijving stiefmoederlijk bedeeld. Voor een deel kan dit verklaard worden uit de afgelegen ligging van het Huis.  De onderzoekers, reizigers en kunstenaars die vanaf ongeveer het begin van de achttiende eeuw de oudheden van Nederland in kaart brachten hadden er vaak moeite mee om dit aan de rand van een uitgestrekt moerasgebied liggende noordelijk... Lees meer...

 

  • Het onderdeel 'documenten'vormt het hart van het archief van het Huis te Breckelenkamp. Deze stukken, voornamelijk oude brieven, geven inzicht in de ontwikkelingen rond het Huis te Breckelenkamp sinds het begin van de 17e eeuw.

  • Concerten, open dagen en andere gebeurtenissen; bekijk hier de affiches van een reeks aan evenementen die de afgelopen decenia in het Huis te Breckelenkamp hebben plaatsgevonden.

  • Hier vindt u ansichtkaarten van het Huis te Breckelenkamp; deze stammen voornamelijk uit de tijd dat het Huis in gebruik was als jeugdherberg. De ansichtkaarten dateren uit verschillende jaren en tonen allerlei details van de jeugdherberg, zowel binnen als buiten zodat ze, samen met de data van afstempeling, een stukje geschiedenis blootleggen.

  • De categorie "media" is onze knipselmap, met daarin voornamelijk krantenberichten over ontwikkelingen rond het Huis te Breckelenkamp, concerten en open dagen. Wat werd er over het Huis te Breckelenkamp geschreven en uitgezonden? Een overzicht van de media (op een enkele uitzondering na vanaf 1990).

  • De afbeeldingen die in dit archief zijn opgenomen worden op de één of andere manier exemplarisch geacht; zij zijn bijvoorbeeld van uitzonderlijke kwaliteit, markeren een bepaald tijdsbeeld of leggen een belangrijke gebeurtenis uit de geschiedenis van het Huis vast.

  • Architecten tekeningen en historische kaarten. NB: aan dit onderdeel wordt momenteel nog gewerkt.